PROCES-VERBAL nr. 4308/27.09.2018

Comisia de examinare numită prin Decizia nr. 86/12.09.2018 a Directorului Muzeului Național al Literaturii Române Iași, formată din:

    1. Pruteanu Elen – președinte,

    2. Păncescu Mihaela Alina – membru,

    3. Aron Alina Virginia – membru,

    4. Semenov Dan – secretar,

s-a întrunit azi, 27.09.2018, la sediul Muzeului Național al Literaturii Române Iași, în vederea analizării dosarelor depuse de candidații înscriși la concursul de angajare organizat de Muzeul Național al Literaturii Române Iași în data de 23.10.2018, pentru ocuparea unui post  vacant de consilier grad I, cu studii superioare, cu atribuții de resurse umane și salarizare.

La concurs s-au înscris un număr de 3 (trei) candidați.

Membrii comisie de examinare au procedat la  verificarea tuturor actelor solicitate la înscrierea pentru concurs, iar rezultatul verificărilor efectuate se regăsește în tabelul de mai jos:

Nr. Crt. Număr dosar concurs Situația dosarului
1. 4187/21.09.2018 ADMIS
2 4191/21.09.2018 RESPINS
3 4276/26.09.2018 ADMIS

Prezentul proces-verbal de selecție al dosarelor pentru înscrierea la concursul din data de 23.10.2018, pentru ocuparea unui post  vacant de consilier grad I, cu studii superioare, cu atribuții de resurse umane și salarizare, poate fi contestat în până la data de 28.09.2018, ora 16.

Contestațiile se depun la secretariatul Muzeul Național al Literaturii Române Iași.

Afișat azi 27.09.2018, ora 16.

Detaliile referitoare la verificările efectuate se regăsesc în anexa detaliată la prezentul proces verbal.    

Drept pentru care s-a încheiat proces verbal.

Comisia de examinare:

       1. Pruteanu Elena – președinte,

       2. Păncescu Mihaela Alina – membru,

      3. Aron Alina Virginia – membru,

       4. Semenov Dan – secretar.