PROCES  VERBAL NR. 3795/03.09.2018

Comisia de examinare numită prin Decizia nr. 76/10.08.2018 a Directorului Muzeului Național al Literaturii Române Iaşi, formată din :

  1. Pruteanu Elena                                                              -preşedinte;
  2. Popa Daniela Cătălina                                                   membru;
  3. Teodorovici Olivia-Adela                                              membru;
  4. Semenov Dan                                                                  secretar,

s-a întrunit astăzi 03.09.2018 la sediul Muzeului Național al Literaturii Române Iaşi, în vederea   analizării dosarelor depuse de candidaţii înscrişi la concursul de angajare organizat de Muzeul Național al Literaturii Române Iaşi în data de 24.09.2018, pentrul postul  vacant de operator date I cu studii medii.

La concurs s-au înscris un număr de 3 (trei) candidaţi.

            Membrii comisiei de examinare au procedat la verificarea tuturor actelor solicitate la  înscrierea pentru concurs, iar rezultatul verificărilor efectuate se regăseşte în tabelul de mai jos:

Nr. crt.Număr dosar concurs Situaţia dosarului
13645/24.08.2018Retras cu cerere retragere nr.3712/29.08.2018
23767/31.08.2018RESPINS
33774/31.08.2018ADMIS

Prezentul proces verbal de selecţie al dosarelor pentru înscrierea la concursul din data de 24.09.2018.2018, pentru postul  vacant de operator date I cu studii medii, poate fi contestat până la data de 04.09.2018, ora 15.

Contestaţiile se depun la secretariatul Muzeului Național al Literaturii Române Iaşi.

Afişat azi, în  data de  03.09.2018, la ora 16.

Detaliile referitoare la verificările efectuate  se  regăsesc în anexa detaliată la prezentul

proces-verbal.

Drept pentru care s-a încheiat proces-verbal.

Comisia de examinare:

  1. Pruteanu Elena                                      -preşedinte;
  2. Popa Daniela Cătălina                          -membru;
  3. Teodorovici Olivia-Adela                     -membru;
  4. Semenov Dan                                         -secretar.