PROCES VERBAL nr. 2743/25.07.2019

   Comisia de examinare numită prin Decizia nr.43/05.07.2019 a Directorului Muzeului Național al Literaturii Române Iași, formată din:

     1. Buzea Marcel                                                                                      – președinte,

     2. Artene Vasile                                                                                   – membru,

     3. Aron Alina Virginia                                                                                    – membru,

     4. Cristian Maria                                                                                            – secretar,

s-a întrunit azi 25.07.2019 la sediul Muzeului Național al Literaturii Române Iași, Str. V. Pogor nr.4, în vederea analizării dosarelor depuse de candidații înscriși la concursul pentru ocuparea unui post  vacant de sofer I, studii medii finalizate cu diplomă de bacalaureat, în data de 05.08.2019.

La concurs s-au înscris un număr de 4 (patru) candidați.

            Membrii comisie de examinare au procedat la  verificarea tuturor actelor solicitate la înscrierea pentru concurs, iar rezultatul verificărilor efectuate se regăsește în tabelul de mai jos:

Nr. Crt. Număr dosar concurs Situația dosarului
1. ALDEA TOMITA-MUGUREL ADMIS
2. ALBU PAUL RESPINS
3. ABABEI SORIN-CONSTANTIN ADMIS
4. HANGANU PETRU RESPINS

             Prezentul proces verbal de selecție al dosarelor pentru înscrierea la concursul din data de 05.08.2019, post  vacant de sofer I, studii medii finalizate cu diplomă de bacalaureat, poate fi contestat în până la data de 26.07.2019, ora 16.00.

            Contestațiile se depun la secretariatul Muzeul Național al Literaturii Române Iași.

            Afișat azi 25.07.2019, ora 16.00.

            Drept pentru care s-a încheiat proces verbal.

   Comisia de examinare:

    1. Buzea Marcel                                                                                         – președinte,

    2. Artene Vasile                                                                                   – membru,

    3. Aron Alina Virginia                                                                                   – membru,

    4. Cristian Maria                                                                                           – secretar.