PROCES VERBAL nr. 4702/22.11.2019

 

Comisia de examinare numită prin Decizia nr. 85/30.10.2019 a Directorului Muzeului Național al Literaturii Române Iași, formată din:

  1. Terente Laura    – Președinte
  2. Acostachioaie Irina – Membru;
  3. Leonte Diana-Lona – Membru;
  4. Cristian Maria      – Secretar

s-a întrunit azi 22.11.2019 la sediul Muzeului Național al Literaturii Române Iași, Str. V. Pogor nr.4, în vederea analizării dosarelor depuse de candidații înscriși la concursul pentru ocuparea unui post vacant de supraveghetor muzeu II, studii medii sau gimnaziale, în data de 27.11.2019.

La concurs s-au înscris un număr de 11 (unsprezece) candidați.

Membrii comisiei de examinare au procedat la verificarea tuturor actelor solicitate la înscrierea pentru concurs, iar rezultatul verificărilor efectuate se regăsește în tabelul de mai jos:

 

Nr.

Crt.

Nume si prenume candidat Situația dosarului
1. Baroncea Constantin ADMIS
2. Cirstiuc Ionut-Adrian ADMIS
3. Grasu Bogdan-Andrei ADMIS
4. Lazanu Suzana ADMIS
5. Ivan Danut-Dorel ADMIS
6. Potop Cristina-Luminita ADMIS
7. Samoila-Livadariu Lenuta ADMIS
8. Sirghi Valentin ADMIS
9. Tanase Leonard ADMIS
10. Toptea Clementina-Liliana ADMIS
11. Ursache Mariana ADMIS

Prezentul proces verbal de selecție a dosarelor pentru înscrierea la concursul din data de 27.11.2019, post vacant de supraveghetor muzeu II, studii medii sau gimnaziale, poate fi contestat în până la data de 25.11.2019, ora 16.00.

Contestațiile se depun la secretariatul Muzeului Național al Literaturii Române Iași.

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal

Afișat azi 22.11.2019, ora 16.00.