Muzeul Național al Literaturii Române Iași și Asociația „Patrimoniu pentru comunitate” Iași vă invită să participați la Simpozionul Internațional Istorie, cultură, patrimoniu. Ediția a X-a se va desfășura în perioada 10-12 mai 2017, fiind organizată în parteneriat cu Direcţia Judeţeană pentru Cultură, Culte și Patrimoniul Cultural Național Iași.

Secţiunile simpozionului sunt:

  1. Cultură şi civilizaţie românească în context european
  2. Conservarea și restaurarea valorilor de patrimoniu

III. Muzeologie – pedagogie muzeală – relații cu publicul – politici culturale

  1. Biblioteconomie – traductologie – istoria cărții

Taxa de participare  este de 50 de lei, sumă care va acoperi costurile de organizare. Taxa va fi achitată în contul Asociației „Patrimoniu pentru comunitate” Iași (Cont: RO59BTRLRONCRT0227240301, deschis la Banca Transilvania, Filiala Iași). Organizatorii vor suporta cheltuielile de masă și cazare, iar cele pentru transport vor surveni participanților.

Titlul comunicării, precum și datele privind afilierea instituțională se vor trimite la adresa ipruteanu82@gmail.com, până la data de 1 mai 2017.

Lucrările simpozionului vor fi prezentate în zilele de 11 și 12 mai 2017, iar cele selectate de Comitetul Științific al Simpozionului vor fi publicate în „Anuarul Muzeului Național al Literaturii Române Iași”, nr. 10/2017.

În anul 2016, la Simpozionul Internațional Istorie, cultură, patrimoniu au fost înscrise peste 35 de lucrări ale specialiștilor din România și Republica Moldova.

Echipa de organizare este formată din Dan Jumară (coordonator), Iulian Pruteanu (secretar), Monica Salvan, Corina Mocanu-Irimiță, Georgiana Leșu (membri).