Nr. 2075/12.05.2022                                                                                                                                                                         

ANUNŢ

Prin prezenta vă comunicăm că Muzeul Național al  Literaturii Române Iaşi, cu sediul în Iași, str. Vasile Alecsandri nr. 6, organizează examen de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut pentru funcția contractuală de muzeograf, studii superioare, gradul I, probă scrisă, în data de 02.06.2022, ora 11:00.

      I. Condiții de participare:

 1. a obţinut calificativul «foarte bine» la evaluarea performanţelor profesionale individuale cel puţin de două ori în ultimii 3 ani în care acesta s-a aflat în activitate,
 2. nu a fost promovat în grad profesional în ultimii 3 ani în care s-a aflat în activitate și a ocupat aceeași funcție, muzeograf, studii superioare, gradul II.

       II. Bibliografia şi, după caz, tematica:

Bibliografia:

 1. Legea nr. 311 din 3 iulie 2003 a muzeelor și colecțiilor publice (republicată și actualizată);
 2. Eva Mârza, „Muzeologie generală”, Alba Iulia, 2004

      III. Actele necesare pentru înscriere:

1. Nota de fundamentare întocmită de şeful ierarhic trebuie să cuprindă următoarele elemente:

a) descrierea activităţii desfăşurate de candidat;
b) nivelul de însuşire a legislaţiei specifice activităţii desfăşurate;
c) aptitudinile pe care le-a dovedit candidatul în modul de îndeplinire a atribuţiilor;
d) conduita candidatului în timpul serviciului;
e) propunerea de promovare;
f) bibliografia şi, după caz, tematica examenului de promovare;
g) propuneri privind componenţa comisiei de examinare şi cea de soluţionare a contestaţiilor.

2. Copii dupa fișele de evaluare a performanțelor profesionale individuale din ultimii 3 ani.
3.Cerere de înscriere la examenul de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut pentru funcția de muzeograf, studii superioare, gradul I.
4. Adeverința eliberată de către Biroul Resurse-Umane din care să rezulte că salariatul a ocupat aceeași funcție în ultimii 3 ani, muzeograf, studii superioare, gradul II, și nu a fost promovat în grad profesional imediat superior în ultimii 3 ani.

      V. Modalitatea de desfăsurare a examenului

 1. Dosarele pentru înscrierea la examenul de promovare se vor depune până la data de 24.05.2022, ora 14:00, la Biroul Resurse-Umane.
 2. Selecția dosarelor pentru înscrierea la examenul de promovare se va face în data de 25.05.2022.
 3. Rezultatul selecției dosarelor pentru înscrierea la examenul de promovare se va afișa în data de 26.05.2022, ora 14:00, la sediul Muzeului Național al Literaturii Române Iași.
 4. Proba scrisă a examenului de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut, muzeograf, studii superioare, gradul I, se va susține în data de 02.06.2022, ora 11:00, la sediul Muzeului Național al Literaturii Române Iași, din Municipiul Iași, str. Vasile Alecsandri nr. 6, Județul Iași.
 5. Rezultatul la proba scrisă se va afișa în data de 03.06.2022, ora 14:00, la sediul Muzeului Național al Literaturii Române Iași.
 6. Contestațiile la proba scrisă a examenului de promovare se depun la sediul Muzeului Național al Literaturii Române Iași, în termen de 1 zi lucrătoare de la data afișării rezultatelor.
 7. Comisia de soluţionare a contestaţiilor a examenului de promovare în grad profesional va afișa rezultatele finale în termen de 2 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a contestațiilor.
 8. Rezultatele finale la examenul de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut, muzeograf, studii superioare, gradul I, se vor afișa în data de 09.06.2022, ora 14:00, la sediul Muzeului Național al Literaturii Române Iași, din Municipiul Iași, str. Vasile Alecsandri nr. 6, județul Iași.

Informaţii suplimentare cu privire la desfăşurarea examenului de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut, muzeograf, studii superioare, gradul I, se pot obţine la sediul Muzeului Național al Literaturii Române Iași din municipiul Iași, str. Vasile Alecsandri nr. 6, județul Iași, la tel. 0745 631 387, sau pe site-ul instituției: www.muzeulliteraturiiiasi.ro.