MUZEUL NAȚIONAL AL  LITERATURII ROMÂNE IAŞI

 

Situaţia rezultatelor finale obţinute la concursul de promovare în gradul profesional de muzeograf IA/educator muzeal IA desfășurat în data de 28.03.2018

 

Nr. Crt. Nume candidat Punctaj

 obţinut la proba scrisă a concursului

Rezultat  final al concursului
1 ȘTEFAN MIHAI-CĂTĂLIN 80 ADMIS
2 TACU ANDREEA 96,33 ADMIS

 

 

Rezultatele au fost afişate astăzi, în data de 29.03.2018  ora  12:00. Eventualele contestaţii se pot depune până la data de 30.03.2018, ora 12 la secretariatul Muzeului Național al Literaturii Române Iași din mun. Iași, str. V. Pogor, nr.4 .

Comisia de examinare :

  1. Pruteanu Iulian –Preşedinte ;
  2. Terente Laura–Membru;
  3. Grigoriu Corneliu -Membru;
  4. Ţîmpu Rosana –Secretar.