Nr. 6020/ 03.12.2021
Anunț de intenție achiziție directă
Muzeul Național al Literaturii Române Iași intenționează să achiziționeze din catalogul de produse din SEAP, conform Legii 98/ 2016, patru unități centrale de procesare, Cod CPV 30212100-9 cu următoarele caracteristici minimale: procesor AMD Ryzen 5, 3.60GHz, i5, gen. 10-11, 8GB DDR4, 128-512GB SSD, fără S.O., DVD-RW și două monitoare min 22’.
Ofertele se vor depune în catalogul din SEAP sau, conform excepțiilor prevăzute de Legea 98/ 2016, prin:
– fax la numărul 0232/213210;
– e-mail: muzeul.literaturii@gmail.com
– la sediul Muzeului Național al Literaturii Romane Iași, din strada Vasile Alecsandri, nr. 6, cod poștal 700054.
Termenul limită de depunere a ofertelor: 07.12.2021, ora 12.00.
Detalii suplimentare se pot obține de la persoana de contact, ing. Marcel Buzea, tel. mobil 0744 635698 și din Caietul de sarcini.