Nr. 2024/ 28.05.2021
Anunț de intenție achiziție directă
Muzeul Național al Literaturii Române Iași intenționează să achiziționeze, din catalogul de produse din SEAP, conform Legii 98/ 2016, Suporturi verticale pentru cărți și printuri, Cod CPV 30193400-2; 30193900-7, de diferite dimensiuni, pentru expunere în vitrine.
Ofertele se vor depune în catalogul de produse din SEAP, sau, conform excepțiilor prevăzute de Legea 98/ 2016, prin:
– fax la numărul 0232/213210;
– e-mail: muzeul.literaturii@gmail.com
– la sediul Muzeului Național al Literaturii Romane Iași, din strada Vasile Alecsandri, nr. 6, cod poștal 700110.
Termenul limită de depunere a ofertelor: 03.06.2021, ora 12.00.
Detalii suplimentare se pot obține de la persoana de contact, ing. Marcel Buzea, tel. mobil 0744 635698, conform necesarului.