Nr. 5713/ 19.11.2021
Anunț de intenție achiziție directă
Muzeul Național al Literaturii Române Iași intenționează să achiziționeze din catalogul de produse din SEAP, conform Legii 98/ 2016, Stereoscop, Cod CPV 38518200-1, pentru implementarea noului concept expozițional de la Muzeul Vasile Pogor – Casa Junimii.
Conceptul presupune amenajarea unei săli interactive, care trebuie să aibă în centru un stereoscop (instrument prin intermediul căruia imaginile plane sunt animate), integrat într-o instalație care pune în valoare arhitectura camerei de muzeu de aproximativ 16 mp, dar asigură și un spațiu suficient pentru interacțiunea publicului cu stereoscopul.
Stereoscopul trebuie să fie o reinterpretare contemporană a conceptului clasic de instrument folosit, cu predilecție în perioada istorică în care Societatea Culturală Junimea a activat la Iași (finalul secolul al XIX-lea), dar să își păstreze funcția de bază, aceea de redare a imaginii. Pentru a oferi un scop educativ activităților muzeale, va fi ilustrat modul de funcționare al unui stereoscop, descompunând elementele acestuia.
Stereoscopul va fi integrat într-un concept artistic unic prin care se va realiza o ilustrare istorică fotografică a Iașului vechi.
Acest stereoscop reinterpretat reprezintă modalitatea tehnică, artistică și contemporană prin care publicul vizitator va putea viziona imagini cu Iașul vechi în format supradimensionat și animat pe suprafețe de minimum 1 – 1,5 mp din camera de muzeu.
La întocmirea ofertei se va prezenta descrierea minimală a conceptului propus, precum și o simulare tehnică a obiectelor componente. Lucrarea va include montaj.
Ofertele se vor depune în catalogul din SEAP sau, conform excepțiilor prevăzute de Legea 98/ 2016, prin:
– fax la numărul 0232/213210;
– e-mail: muzeul.literaturii@gmail.com
– la sediul Muzeului Național al Literaturii Romane Iași, din strada Vasile Alecsandri, nr. 6, cod poștal 700054.
Termenul limită de depunere a ofertelor: 26.11.2021, ora 11.00.
Detalii suplimentare se pot obține de la persoana de contact, ing. Marcel Buzea, tel. mobil 0744 635698