Nr. 1872/ 04.05.2019
Anunț de intenție achiziție
Muzeul Național al Literaturii Române Iași intenționează să achiziționeze prin procedura simplificată Servicii hoteliere și de restaurant pentru desfășurarea FILIT 2019, cod CPV 55000000-0.
În acest sens a depus pe SEAP documentația de atribuire nr. DF1050523 și Invitația de participare/ anunț de participare simplificat nr. SCN1044845/ 03.06.2019, Cod CPV: 55000000-0.
Termenul limită de depunere a ofertelor: 14.06.2019, ora 15.00.