Nr. 1876/ 08.05.2018  

Anunț de intenție achiziție directă

Muzeul Național al Literaturii Române Iași intenționează să achiziționeze prin procedura simplificată Servicii hoteliere și de restaurant pentru desfășurarea Festivalului Internațional de Literatură și Traducere Iași (FILIT), ediția 2018, cod CPV 55000000-0.

În acest sens a depus pe SEAP documentația de atribuire nr. DF1001023 și Invitația de participare/ anunț de participare simplificat nr. SCN1001106 / 08.05.2018, Cod CPV: 55000000-0.

Termenul limită de depunere a ofertelor: 21.05.2018, ora 15.00.