Nr. 443/ 26.01.2024
Anunț de intenție achiziție directă
Muzeul Național al Literaturii Române Iași intenționează să contracteze din catalogul de produse din SEAP, conform Legii 98/ 2016, Servicii de verificarea și întreținerea hidranților de la Muzeele „V. Pogor” 3 buc, „M. Eminescu” 2 buc, „N. Gane” 3 buc și „Casa Muzeelor” 11 buc, total 19 hidranți interiori, pentru un an, de două ori (la 6 luni, nu mai mult sau mai puțin decât prevederile legale), Cod CPV 50413200-5, ale MNLR Iași.
Ofertele se vor depune în catalogul din SEAP sau, conform excepțiilor prevăzute de Legea 98/ 2016, prin:
– fax la numărul 0232/213210;
– e-mail: muzeul.literaturii@gmail.com;
– la sediul Muzeului Național al Literaturii Romane Iași, din strada Vasile Alecsandri, nr. 6, cod poștal 700054.
Termenul limită de depunere a ofertelor: 30.01.2024, ora 10.00.
Detalii suplimentare se pot obține de la persoana de contact, ing. Marcel Buzea, tel. mobil 0744 635698 și din solicitări.