Nr. 5274/ 26.11.2018
Anunț de intenție achiziție directă
Muzeul Național al Literaturii Române Iași intenționează să achiziționeze prin cumpărare directă, cu precădere din catalogul de produse din SEAP, Servicii de verificare, încărcare și reparare stingătoare pentru incendii conform cu OMAI Nr. 138 din data de 23.10.2015, cod CPV 50413200-5, cu ridicarea de la și returnarea la cele 12 puncte de lucru (muzee).
Stingătoarele sunt: P6 – ABC – 108 buc,
P1 – ABC – 2 buc.
Ofertele se vor depune cu precădere în catalogul de produse din SEAP, sau prin:
– fax la numărul 0232-213210;
– e-mail: muzeul.literaturii@gmail.com
– la sediul Muzeului Național al Literaturii Române Iași, din strada Vasile Pogor, nr. 4, cod poștal 700110.
Termenul limită de depunere a ofertelor: 29.11.2018, ora 10.00.
Detalii suplimentare se pot obține la tel. 0232-410340, 0232-213210 sau de la persoana de contact, ing. Marcel Buzea, tel. mobil 0744635698.