Nr. 4955/ 06.12.2019
Anunț de intenție achiziție directă
Muzeul Național al Literaturii Române Iași intenționează să achiziționeze prin cumpărare directă, din catalogul de produse din SEAP, conform Legii 98/ 2016, Servicii de verificare, încărcare și reparare stingătoare pentru incendii conform cu OMAI Nr. 138 / 2015, cod CPV 50413200-5, cu ridicarea de la și returnarea la cele 12 puncte de lucru (muzee).
Stingătoarele sunt: P6 – ABC –85 buc,
P1 – ABC – 3 buc.
Ofertele se vor depune în catalogul de produse din SEAP, sau, conform excepțiilor prevăzute de Legea 98/ 2016, prin:
– fax la numărul 0232-213210;
– e-mail: muzeul.literaturii@gmail.com
– la sediul Muzeului Național al Literaturii Române Iași, din strada Vasile Pogor, nr. 4, cod poștal 700110.
Termenul limită de depunere a ofertelor: 11.12.2019, ora 10.00.
Detalii suplimentare se pot obține la tel. 0232-410340, 0232-213210 sau de la persoana de contact, ing. Marcel Buzea, tel. mobil 0744635698.