Nr. 1837/ 31.05.2019
Anunț de intenție achiziție directă

Muzeul Național al Literaturii Române Iași intenționează să achiziționeze prin procedura simplificată Servicii de transport pentru desfășurarea Festivalului Internațional de Literatură și Traducere Iași (FILIT), ediția 2019, cod CPV 60000000-8.
În acest sens a depus pe SEAP documentația de atribuire nr. DF1050256 și Anunț de participare simplificat nr. SCN1044687/ 31.05.2019, Cod CPV: 60000000-8.
Termenul limită de depunere a ofertelor: 12.06.2019, ora 15.00.