Nr. 1955/ 10.05.2018

Anunț de intenție achiziție directă

Muzeul Național al Literaturii Române Iași intenționează să achiziționeze, cu precădere din catalogul de produse din SEAP, servicii de transport de pasageri ocazional, cod CPV 60140000-1, astfel:

 În data de 24 mai 2018, conform următorului itinerar:

12:30-plecare din curtea Muzeului Vasile Pogor, cu destinația Muzeul „Ion Creangă”-Bojdeuca (vizită de documentare-Centenarul primului muzeu literar din România)

13:30-plecare de la Bojdeucă, cu destinația Muzeul „Constantin Negruzzi”, Hermeziu;

15:30-plecare de la Muzeul „Constantin Negruzzi”, Hermeziu, cu destinația Domeniile Lungu, Trifești;

18:30- plecare de la Domeniile Lungu, Trifești, cu destinația Iași-Muzeul Vasile Pogor.

Transportul se va efectua pentru 50 de persoane pe o distanță de aproximativ 130 km.

Ofertele se vor depune cu precădere în catalogul de produse din SEAP, sau prin:

– fax la numărul 0232/213210;

– e-mail: muzeul.literaturii@gmail.com

– la sediul Muzeului Național al Literaturii Romane Iași, din strada Vasile Pogor, nr. 4, cod poștal 700110.

Termenul limită de depunere a ofertelor: 14.05.2018, ora 10.00.

Detalii suplimentare se pot obține de la persoana de contact, ing. Marcel Buzea, tel. mobil 0744 635698.