Nr. 1529/ 06.04.2022
Anunț de intenție achiziție directă
Muzeul Național al Literaturii Române Iași intenționează să achiziționeze, din catalogul de produse din SEAP, conform Legii 98/ 2016, Servicii de transmisiuni online a programelor culturale și de educație muzeală, cod CPV 64228000-0, pentru accesibilizarea evenimentelor către un număr mare de oameni, care să faciliteze accesul publicului larg la activitățile și programele Muzeului Național al Literaturii Române Iaşi, prin transmisia în direct pe canale online ale beneficiarului, care se vor desfășura până la sfârșitul anului 2022.
Ofertele se vor depune în catalogul de produse din SEAP, sau, conform excepțiilor prevăzute de Legea 98/ 2016, prin:
– fax la numărul 0232/213210;
– e-mail: muzeul.literaturii@gmail.com
– la sediul Muzeului Național al Literaturii Romane Iași, din strada Vasile Alecsandri, nr. 6, cod poștal 700054.
Termenul limită de depunere a ofertelor: 11.04.2022, ora 11.00.
Detalii suplimentare se pot obține de la persoana de contact, ing. Marcel Buzea, tel. mobil 0744 635698 și din caietul de sarcini.