Nr. 6370/ 23.11.2022
Anunț de intenție achiziție directă
Muzeul Național al Literaturii Române Iași intenționează să achiziționeze din catalogul de produse din SEAP, conform Legii 98/ 2016, Servicii de tipărire şi de livrare, Cod CPV 79823000-9, pentru tipărituri cu următoarele caracteristici:
1. publicații (cărți diverse) pe format A6, A5, B5, A4 și derivate din acestea, în tiraj de 100, 300 exemplare, alb/negru, suport la interior de 80 gr., copertă în policromie, pe carton de 300 gr./mp, foliată prin laminare;
2. publicații (Dacia literară) pe format 20×24 cm, 150-200 pagini, în tiraj de 100 ex, interior alb/negru, suport la interior de 80 gr., copertă în policromie, cu clape de 11 cm, pe carton de 300 gr./mp, foliată prin laminare;
3. publicații (albume) pe format 20×24 cm, 160 pag. color și 40 pag alb/ negru, în tiraj de 100 ex, interior pagini color și pagini alb/negru (20%), suport la interior de 150 gr., mat, cusut și legat, copertă în policromie, cartonată, buretată, foliată prin laminare.
Ofertele se vor depune în catalogul din SEAP sau, conform excepțiilor prevăzute de Legea 98/ 2016, prin:
– fax la numărul 0232/213210;
– e-mail: muzeul.literaturii@gmail.com
– la sediul Muzeului Național al Literaturii Romane Iași, din strada Vasile Alecsandri, nr. 6, cod poștal 700054.
Termenul limită de depunere a ofertelor: 29.11.2022, ora 11.00.
Detalii suplimentare se pot obține de la persoana de contact, ing. Marcel Buzea, tel. mobil 0744 635698 și din solicitări.