Nr. 1810/ 20.05.2020
Anunț de intenție achiziție directă
Muzeul Național al Literaturii Române Iași intenționează să achiziționeze, din catalogul de produse din SEAP, conform Legii 98/ 2016, Servicii de reparații curente la hidranții interiori, cod CPV 50413200-5 de la Muzeul ,,Mihai Eminescu”. Repararea și întreținerea acestora se va face de către o firmă autorizată conform Normativului P118/2-2013.
Garanția minimum 2 ani.
Termenul limită de postare a ofertelor: 25.05.2020, ora 10.00.
Detalii suplimentare se pot obține de la persoana de contact, ing. Marcel Buzea, tel. mobil 0744 635698 sau din caietul de sarcini.