Nr. 6467/ 28.11.2022
Anunț de intenție achiziție directă
Muzeul Național al Literaturii Române Iași intenționează să achiziționeze din catalogul de produse din SEAP, conform Legii 98/ 2016, Servicii de reparare și de întreținere a încălzirii centrale ce deservește Muzeul „M. Sadoveanu”, Cod CPV: 50720000-8.
Serviciile de reparații ale sistemului de încălzire ce deservește Muzeul „M. Sadoveanu” din Iași.
Ofertele se vor depune în catalogul din SEAP sau, conform excepțiilor prevăzute de Legea 98/ 2016, prin:
– fax la numărul 0232/213210;
– e-mail: muzeul.literaturii@gmail.com
– la sediul Muzeului Național al Literaturii Romane Iași, din strada Vasile Alecsandri, nr. 6, cod poștal 700054.
Termenul limită de depunere a ofertelor: 29.11.2022, ora 15.00.
Detalii suplimentare se pot obține de la persoana de contact, ing. Marcel Buzea, tel. mobil 0744 635698 și din solicitări.