Nr. 4516/ 05.10.2021
Anunț de intenție achiziție directă
Muzeul Național al Literaturii Române Iași intenționează să achiziționeze din catalogul de produse din SEAP, conform Legii 98/ 2016, Servicii de reparare și de întreținere a încălzirii centrale, Cod CPV: 50720000-8.
Serviciile vor fi prestate pentru centralele pe gaz:
Immergas EOLO MINI 24 KW, cu apă caldă
BIASI MLB 24 KW
BIASI MLB 24SE
Vaillant 35 KW (M. Sadoveanu, str. Sadoveanu 12)
Immergas Zeus Mini 24, cu apă caldă
Immergas EOLO MINI 24 KW, cu apă caldă
Immergas EOLO MINI 28 KW, cu apă caldă
Immergas EOLO STAR 24 3E, cu apă caldă
Ofertele se vor depune în catalogul din SEAP sau, conform excepțiilor prevăzute de Legea 98/ 2016, prin:
– fax la numărul 0232/213210;
– e-mail: muzeul.literaturii@gmail.com
– la sediul Muzeului Național al Literaturii Romane Iași, din strada Vasile Alecsandri, nr. 6, cod poștal 700054.
Termenul limită de depunere a ofertelor: 12.10.2021, ora 10.00.
Detalii suplimentare se pot obține de la persoana de contact, ing. Marcel Buzea, tel. mobil 0744 635698 și din Caietul de sarcini.