Nr. 2196/ 25.04.2024
Anunț de intenție achiziție directă
Muzeul Național al Literaturii Române Iași intenționează să achiziționeze din catalogul de produse din SEAP, conform Legii 98/ 2016, Servicii de reparare și de întreținere a grupurilor frigorifice – chiller de la Casa Muzeelor, verificare, revizie, punere în funcțiune pentru perioada de vară și trecerea în conservare a sistemului de aer condiționat CHILLER de la Casa Muzeelor pentru sezonul rece și garanție, Cod CPV 50730000-1.
Ofertele se vor depune în catalogul din SEAP sau, conform excepțiilor prevăzute de Legea 98/ 2016, prin:
– fax la numărul 0232/213210;
– e-mail: muzeul.literaturii@gmail.com
– la sediul Muzeului Național al Literaturii Romane Iași, din strada Vasile Alecsandri, nr. 6, cod poștal 700054.
Termenul limită de depunere a ofertelor: 29.04.2024, ora 09.00.
Detalii suplimentare se pot obține de la persoana de contact, ing. Marcel Buzea, tel. mobil 0744 635698.