Nr. 2629/ 18.07.2019

Anunț de intenție achiziție directă

Muzeul Național al Literaturii Române Iași intenționează să achiziționeze, din catalogul de produse din SEAP, conform Legii 98/ 2016, Servicii de reparare și de întreținere a echipamentului de securitate, Cod CPV 50610000-4, pentru obiectivele Muzeului Național al Literaturii Române Iași.

 Ofertele se vor depune cu precădere în catalogul de produse din SEAP, sau prin:

– fax la numărul 0232/213210;

– e-mail: muzeul.literaturii@gmail.com

– la sediul Muzeului Național al Literaturii Romane Iași, din strada Vasile Pogor, nr. 4, cod poștal 700110.

Termenul limită de depunere a ofertelor: 22.07.2019, ora 10.00.

Detalii suplimentare se pot obține de la persoana de contact, ing. Marcel Buzea, tel. mobil 0744 635698, conform Caietului de sarcini.