Nr. 4578/ 14.11.2019
Anunț de intenție achiziție directă
Muzeul Național al Literaturii Române Iași intenționează să achiziționeze, din catalogul de produse din SEAP, conform Legii 98/ 2016, Servicii de reparare (aducerea acestora în parametri, conform normelor, verificare a prizelor de împământare și eliberare buletin PRAM, cod CPV 50711000-2, 71314000-2, pentru obiectivele Muzeului Național al Literaturii Române Iași:
Nr. crt. Obiectiv muzeal/ Adresa/ Clădiri Nr. clădiri
1. Muzeul „V. Pogor”, Iaşi str. V. Pogor nr. 4
Clădirea Administrativă 1
2. Casa „Adela Kogălniceanu” ”, Iaşi str. V. Pogor nr. 4 1
3. Muzeul „N. Gane”, Iaşi str. N. Gane nr. 22A, Corp B Clădirea Administrativă 1
4. Muzeul „Mihai Eminescu”, Iaşi, Grădina Copou Clădire Muzeu 1
5. Muzeul „Ion Creangă” – Bojdeuca, Iaşi str. Simion Bărnuţiu nr. 4
Clădire Muzeu, Imobil „Expoziţia permanentă „Ion Creangă” 2
6. Muzeul „Mihai Codreanu” – Vila Sonet, Iaşi str. Rece nr. 5
Clădire Muzeu 1
7. Muzeul „O. Cazimir”, Iaşi, str. Otilia Cazimir nr. 4 Clădire Muzeu 1
8. Muzeul „G. Topîrceanu”, Iaşi str. Ralet nr. 7 Clădire Muzeu 1
9. Muzeul „M. Sadoveanu”,Iaşi, Aleea Sadoveanu nr. 12
Clădire Muzeu, Corp B – Anexa 2
10. Muzeul „V. Alecsandri – com. Mirceşti, jud. Iaşi Clădire Muzeu 1
11. Muzeul „C. Negruzzi” – com. Trifeşti, jud. Iaşi Clădire Muzeu 1
TOTAL 14
Ofertele se vor depune în catalogul de produse din SEAP, sau, conform excepțiilor prevăzute de Legea 98/ 2016, prin:
– fax la numărul 0232/213210;
– e-mail: muzeul.literaturii@gmail.com
– la sediul Muzeului Național al Literaturii Romane Iași, din strada Vasile Pogor, nr. 4, cod poștal 700110.
Termenul limită de depunere a ofertelor: 21.11.2019, ora 10.00.
Detalii suplimentare se pot obține de la persoana de contact, ing. Marcel Buzea, tel. mobil 0744 635698 și din Caietul de sarcini.