Nr. 5250/ 23.12.2019
Anunț de intenție achiziție directă
Muzeul Național al Literaturii Române Iași intenționează să achiziționeze, din catalogul de produse din SEAP, conform Legii 98/ 2016, Servicii de reparare și de întreținere a echipamentului de securitate, Cod CPV 50610000-4 și a sistemelor de alarmă pentru Muzeele Cazimir si Topîrceanu ale Muzeului Național al Literaturii Române Iași.
Ofertele se vor depune în catalogul de produse din SEAP, sau, conform excepțiilor prevăzute de Legea 98/ 2016, prin:
Ofertele se vor depune cu precădere în catalogul de produse din SEAP, sau prin:
– fax la numărul 0232/213210;
– e-mail: muzeul.literaturii@gmail.com
– la sediul Muzeului Național al Literaturii Romane Iași, din strada Vasile Pogor, nr. 4, cod poștal 700110.
Termenul limită de depunere a ofertelor: 23.12.2019, ora 12.00.
Detalii suplimentare se pot obține de la persoana de contact, ing. Marcel Buzea, tel. mobil 0744 635698.