Nr. 2947/ 07.08.2019
Anunț de intenție achiziție
Muzeul Național al Literaturii Române Iași intenționează să achiziționeze prin procedura simplificată Servicii de publicitate pentru desfășurarea FILIT 2019, cod CPV 79341000 6.
În acest sens a depus pe SEAP documentația de atribuire nr. DF1058167 și Anunț de participare simplificat nr. SCN1050031/ 06.08.2019, Cod CPV: 79341000 6.
Termenul limită de depunere a ofertelor: 19.08.2019, ora 15.00.