Nr. 1851/ 03.05.2019
Anunț de intenție achiziție directă
Muzeul Național al Literaturii Române Iași intenționează să achiziționeze, din catalogul de produse din SEAP, conform Legii 98/ 2016, servicii de masă (catering), cod CPV 55523000 2.
Achiziția este necesară pentru asigurarea mesei voluntarilor în cadrul evenimentului „Șotron. Festivalul copilăriei”, ajuns la cea de-a VI-a ediție, în perioada 7-9 iunie 2019 (un sandviș + o altă variantă de gustare (hot-dog sau pizza)/zi, la ora 12:00 și la ora 16:00), ce vor fi livrate în Iași, Aleea M. Sadoveanu nr. 12, de la Muzeul „M. Sadoveanu”. Unitatea trebuie să fie în Iași.
Ofertele se pot depune în catalogul de produse din SEAP, sau, conform excepțiilor prevăzute de Legea 98/ 2016, prin:
– fax la numărul 0232/213210;
– e-mail: muzeul.literaturii@gmail.com
– la sediul Muzeului Național al Literaturii Romane Iași, din strada Vasile Pogor, nr. 4, cod poștal 700110.
Termenul limită de depunere a ofertelor: 05.06.2019, ora 10.00.
Detalii suplimentare se pot obține de la persoana de contact, ing. Marcel Buzea, tel. mobil 0744 635698.