Nr. 3430/ 05.09.2019
Anunț de intenție achiziție directă
Muzeul Național al Literaturii Române Iași intenționează să achiziționeze, din catalogul de produse din SEAP, conform Legii 98/ 2016, Servicii de interpretariat pentru FILIT 2019, cod CPV 79540000-1.
Servicii de interpretariat pentru FILIT 2019, cod CPV 79540000-1, care va avea loc în perioada 2-6 octombrie 2019.
Ofertele se vor depune în catalogul de produse din SEAP, sau, conform excepțiilor prevăzute de Legea 98/ 2016, prin:
– fax la numărul 0232/213210;
– e-mail: muzeul.literaturii@gmail.com
– la sediul Muzeului Național al Literaturii Romane Iași, din strada Vasile Pogor, nr. 4, cod poștal 700110.
Termenul limită de depunere a ofertelor: 09.09.2019, ora 10.00.
Detalii suplimentare se pot obține de la persoana de contact, ing. Marcel Buzea, tel. mobil 0744 635698și din caietul de sarcini.