Nr. 686/ 27.02.2018

 Anunț de intenție achiziție directă

Muzeul Național al Literaturii Române Iași intenționează să achiziționeze, cu precădere din catalogul de produse din SEAP, Servicii de evaluare și realizare a analizei riscurilor la securitate fizică și întocmirea documentației pentru sistemele de alarmare la Muzeul M. Sadoveanu, Cod CPV 71317000-3.

Condiții minime:

Serviciile se vor realiza în conform legislației actuale (Legea nr. 333/2003 – privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, Hotărârea de Guvern nr. 301/2012 – Norme de aplicarea a Legii 333/2003 – privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, Instrucțiunea Ministrului Afacerilor Interne nr. 9 / 01.02.2013 – privind efectuarea analizelor de risc la securitatea fizică a unităților ce fac obiectul Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor).

Ofertantul trebuie să fie evaluator de risc autorizat de către Inspectoratul General al Poliției Române și înscris în Registrul Național al evaluatorilor, cu autorizația valabilă.

Ofertele se vor depune cu precădere în catalogul de produse din SEAP, sau prin:

– fax la numărul 0232/213210;

– e-mail: muzeul.literaturii@gmail.com

– la sediul Muzeului Național al Literaturii Romane Iași, din strada Vasile Pogor, nr. 4, cod poștal 700110.

Termenul limită de depunere a ofertelor: 06.03.2018, ora 10.00.

Detalii suplimentare se pot obține de la persoana de contact, ing. Marcel Buzea, tel. mobil 0744 635698.