Nr. 2598/ 16.07.2019
Anunț de intenție achiziție directă
Muzeul Național al Literaturii Române Iași intenționează să contracteze prin achiziție directă, din catalogul de produse din SEAP, conform Legii 98/ 2016, servicii de evaluare a activelor fixe aflate în administrarea Muzeului Național al Literaturii Române, Cod CPV 71315200-1, pentru obiectivele Muzeului Național al Literaturii Române Iași.
Obiectivele muzeale și caracteristicile minimale sunt prevăzute în Caietul de sarcini.
Ofertele și documentele solicitate prin Caietul de sarcini se vor depune în catalogul de produse din SEAP, sau, conform excepțiilor prevăzute de Legea 98/ 2016, prin:
– fax la numărul 0232/213210;
– e-mail: muzeul.literaturii@gmail.com
– la sediul Muzeului Național al Literaturii Romane Iași, din strada Vasile Pogor, nr. 4, cod poștal 700110.
Termenul limită de depunere a ofertelor: 22.07.2019, ora 10.00.
Detalii suplimentare se pot obține de la persoana de contact, ing. Marcel Buzea, tel. mobil 0744 635698, conform Caietului de sarcini.