Nr. 4266/ 15.09.2023
Anunț de intenție achiziție directă
Muzeul Național al Literaturii Române Iași intenționează să contracteze prin achiziție directă, din catalogul de produse din SEAP, conform Legii 98/ 2016, Servicii de consultanță sanitară, de securitate și sănătate în muncă (S.S.M.), Cod CPV 71317210-8 și Servicii de consultanță în protecția contra incendiilor și a exploziilor și în controlul incendiilor, exploziilor și a situațiilor de urgență (S.U.), Cod CPV 71317100-4, pentru obiectivele Muzeului Național al Literaturii Române Iași.
Obiectivele muzeale, structura personalului și caracteristicile minimale sunt prevăzute în Caietul de sarcini.
Ofertele se vor depune în catalogul de produse din SEAP, sau, conform excepțiilor prevăzute de Legea 98/ 2016, prin:
– fax la numărul 0232/213210;
– e-mail: muzeul.literaturii@gmail.com
– la sediul Muzeului Național al Literaturii Române Iași, din strada Vasile Alecsandri, nr. 6, cod poștal 700110.
Termenul limită de depunere a ofertelor: 22.09.2023, ora 10.00.
Detalii suplimentare se pot obține de la persoana de contact, ing. Marcel Buzea, tel. mobil 0744 635698, conform Caietului de sarcini.