Nr. 2172/ 19.06.2019
Anunț de intenție achiziție directă
Muzeul Național al Literaturii Române Iași intenționează să achiziționeze din catalogul din SEAP, conform Legii 98/ 2016, Servicii de consultanță sanitară și de siguranță în muncă (S.S.M.), Cod CPV 71317210-8 și Servicii de consultanță în protecția contra incendiilor și a exploziilor și în controlul incendiilor, exploziilor și a situațiilor de urgență (S.U.), Cod CPV 71317100-4.
Ofertele se vor depune în catalogul din SEAP sau, conform excepțiilor prevăzute de Legea 98/ 2016, prin:
– fax la numărul 0232/213210;
– e-mail: muzeul.literaturii@gmail.com
– la sediul Muzeului Național al Literaturii Romane Iași, din strada Vasile Pogor, nr. 4, cod poștal 700110.
Termenul limită de depunere a ofertelor: 21.06.2019, ora 10.00.
Detalii suplimentare se pot obține de la persoana de contact, ing. Marcel Buzea, tel. mobil 0744 635698 și din Caietul de sarcini.