Nr. 1191/ 21.03.2018  

Anunț de intenție achiziție directă

Muzeul Național al Literaturii Române Iași intenționează să achiziționeze, cu precădere din catalogul de produse din SEAP, Servicii de consultanță sanitară și de siguranță în muncă (S.S.M.), Cod CPV 71317210-8 și Servicii de consultanță în protecția contra incendiilor și a exploziilor și în controlul incendiilor, exploziilor și a situațiilor de urgență (S.U.), Cod CPV 71317100-4.

 Ofertele se vor depune cu precădere în catalogul de produse din SEAP, sau prin:

– fax la numărul 0232/213210;

– e-mail: muzeul.literaturii@gmail.com

– la sediul Muzeului Național al Literaturii Romane Iași, din strada Vasile Pogor, nr. 4, cod poștal 700110.

Termenul limită de depunere a ofertelor: 28.03.2018, ora 10.00.

Detalii suplimentare se pot obține de la persoana de contact, ing. Marcel Buzea, tel. mobil 0744 635698 și din caietul de sarcini.