Nr. 1020/ 12.03.2018

Anunț de intenție achiziție directă

Muzeul Național al Literaturii Române Iași intenționează să achiziționeze, cu precădere din catalogul de produse din SEAP, Servicii de cadastru pentru Muzeul Vasile Alecsandri din comuna Mircești, jud. Iași, Cod CPV: 71354300-7.

Serviciile se vor realiza conform legislației actuale, se vor efectua măsurătorile, întocmirea documentației cadastrale, intabularea și înscrierea în cartea funciară, a terenurilor și clădirilor pentru imobilul de la Muzeul Vasile Alecsandri din comuna Mircești, jud. Iași, conform HG 1149/ 2011 și HCJ 293/ 2010:

–       Chioșc

–       Împrejmuire gard

–       Fântână

–       Soclu bust

–       Teren 12.000 mp.

Furnizorul va oferta valoarea totală a prezentei lucrări care cuprinde intabularea și înscrierea în cartea funciară a tuturor elementelor specificate mai sus, așa cum sunt ele cuprinse în HG 1149/ 2011 și HCJ 293/ 2010. Ofertele se vor depune cu precădere în catalogul de produse din SEAP, sau prin:

– fax la numărul 0232/213210;

– e-mail: muzeul.literaturii@gmail.com

– la sediul Muzeului Național al Literaturii Romane Iași, din strada Vasile Pogor, nr. 4, cod poștal 700110.

Termenul limită de depunere a ofertelor: 15.03.2018, ora 10.00.

Detalii suplimentare se pot obține de la persoana de contact, ing. Marcel Buzea, tel. mobil 0744 635698.