Nr. 1527/ 06.04.2022
Anunț de intenție achiziție directă
Muzeul Național al Literaturii Române Iași intenționează să achiziționeze din catalogul de produse din SEAP, conform Legii 98/ 2016, Servicii de cadastru, Cod CPV 71354300-7, pentru actualizarea Cărții funciare a Casei Muzeelor în Sistemul Integrat de Cadastru și Publicitate Imobiliară (e-Terra) al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, cu toate modificările efectuate prin proiectele de reabilitare și modernizare a imobilului.
Ofertele se vor depune în catalogul din SEAP sau, conform excepțiilor prevăzute de Legea 98/ 2016, prin:
– fax la numărul 0232/213210;
– e-mail: muzeul.literaturii@gmail.com
– la sediul Muzeului Național al Literaturii Romane Iași, din strada Vasile Alecsandri, nr. 6, cod poștal 700054.
Termenul limită de depunere a ofertelor: 08.04.2022, ora 10.00.
Detalii suplimentare se pot obține de la persoana de contact, ing. Marcel Buzea, tel. mobil 0744 635698.