Nr. 2026/ 28.05.2021
Anunț de intenție achiziție directă
Muzeul Național al Literaturii Române Iași intenționează să achiziționeze, din catalogul de produse din SEAP, conform Legii 98/ 2016, Rulouri textile de interior cu ghidaje laterale, Cod CPV 39515420-5, astfel:
12 buc. cu ghidaje laterale blackout dimensiuni 2,3 m x 1,1 m;
4 buc. Pentru ferestre de mansardă blackout dimensiuni 1,25 m x 0,70 m.
Ofertele se vor depune în catalogul de produse din SEAP, sau, conform excepțiilor prevăzute de Legea 98/ 2016, prin:
– fax la numărul 0232/213210;
– e-mail: muzeul.literaturii@gmail.com
– la sediul Muzeului Național al Literaturii Romane Iași, din strada Vasile Alecsandri, nr. 6, cod poștal 700110.
Termenul limită de depunere a ofertelor: 02.06.2021, ora 12.00.
Detalii suplimentare se pot obține de la persoana de contact, ing. Marcel Buzea, tel. mobil 0744 635698, conform necesarului.