Nr. 3342/ 06.07.2022
Anunț de intenție achiziție directă
Muzeul Național al Literaturii Române Iași intenționează să contracteze, din catalogul de produse din SEAP, conform Legii 98/ 2016, Servicii de reparații curente și verificare la prizele de pământ ale Muzeului Național al Literaturii Iași, cod CPV 50711000-2 și și eliberarea buletinelor de măsurători PRAM.
Ofertele se vor depune în catalogul de produse din SEAP, sau, conform excepțiilor prevăzute de Legea 98/ 2016, prin:
– fax la numărul 0232/213210;
– e-mail: muzeul.literaturii@gmail.com
– la sediul Muzeului Național al Literaturii Romane Iași, din strada Vasile Alecsandri, nr. 6, cod poștal 700054.
Termenul limită de depunere a ofertelor: 14.07.2022, ora 12.00.
Detalii suplimentare se pot obține de la persoana de contact, ing. Marcel Buzea, tel. mobil 0744 635698 și din solicitări.