Nr. 3905/ 05.08.2022
Anunț de intenție achiziție directă
Muzeul Național al Literaturii Române Iași intenționează să achiziționeze, din catalogul de produse din SEAP, conform Legii 98/ 2016, Lucrări de reparații curente a glasvandului și a dușumelelor la Muzeul Vasile Alecsandri – Mircești, cod CPV 45420000-7.
Ofertele se vor depune în catalogul de produse din SEAP, sau, conform excepțiilor prevăzute de Legea 98/ 2016, prin:
– fax la numărul 0232/213210;
– e-mail: muzeul.literaturii@gmail.com
– la sediul Muzeului Național al Literaturii Romane Iași, din strada Vasile Alecsandri, nr. 6, cod poștal 700110.
Termenul limită de depunere a ofertelor: 12.08.2022, ora 10.00.
Detalii suplimentare se pot obține de la persoana de contact, ing. Marcel Buzea, tel. mobil 0744 635698 și caiet de sarcini.