Nr. 2863/ 17.06.2022
Anunț de intenție achiziție directă
Muzeul Național al Literaturii Române Iași intenționează să achiziționeze din catalogul de produse din SEAP, conform Legii 98/ 2016, Reparații curente chiller, Cod CPV 50730000-1, reparație și montaj robinet DN 40 inclusiv operațiuni de filetare, sudură DN 40 mm, verificare, pornire, garanție pentru instalația chillerului din dotarea Casei Muzeelor.
Ofertele se vor depune în catalogul din SEAP sau, conform excepțiilor prevăzute de Legea 98/ 2016, prin:
– fax la numărul 0232/213210;
– e-mail: muzeul.literaturii@gmail.com
– la sediul Muzeului Național al Literaturii Romane Iași, din strada Vasile Alecsandri, nr. 6, cod poștal 700054.
Termenul limită de depunere a ofertelor: 22.06.2022, ora 10.00.
Detalii suplimentare se pot obține de la persoana de contact, ing. Marcel Buzea, tel. mobil 0744 635698