Nr. 5778/ 28.10.2022
Anunț de intenție achiziție directă
Muzeul Național al Literaturii Române Iași intenționează să achiziționeze din catalogul de produse din SEAP, conform Legii 98/ 2016, Reparații curente ale instalației electrice de la Muzeul „Mihail Eminescu” din Iași, Parcul Copou, cod CPV 50711000-2.
Serviciile de reparații ale instalației electrice de la Muzeul „Mihail Eminescu” parter sunt necesare pentru un iluminat corespunzător, precum și refacerea circuitelor de prize. Se vor înlocui corpurile de iluminat (dulie) și becurile cu becuri cu LED, prizele și întrerupătoarele existente. Se vor reface circuitele electrice pentru iluminat și prize. Se va face verificarea instalațiilor (circuitele) de iluminat și cele ale prizelor. Se vor efectua probele electrice de ansamblu la parterul muzeului pentru instalațiile electrice de joasă tensiune.
Ofertele se vor depune în catalogul din SEAP sau, conform excepțiilor prevăzute de Legea 98/ 2016, prin:
– fax la numărul 0232/213210;
– e-mail: muzeul.literaturii@gmail.com
– la sediul Muzeului Național al Literaturii Romane Iași, din strada Vasile Alecsandri, nr. 6, cod poștal 700054.
Termenul limită de depunere a ofertelor: 04.11.2022, ora 10.00.
Detalii suplimentare se pot obține de la persoana de contact, ing. Marcel Buzea, tel. mobil 0744 635698 și din solicitări.