Nr. 4116/ 03.12.2020
Anunț de intenție achiziție directă
Muzeul Național al Literaturii Române Iași intenționează să achiziționeze prin cumpărare directă, din catalogul de produse din SEAP, conform Legii 98/ 2016, Reactivi pentru restaurare cărți, cod CPV 33696500-0.
Alcool etilic absolut
Carboximetilceluloză CMC
Xilen
Văl japonez
Hârtie filtru.
Ofertele se vor depune în catalogul de produse din SEAP, sau, conform excepțiilor prevăzute de Legea 98/ 2016, prin:
– fax la numărul 0232-213210;
– e-mail: muzeul.literaturii@gmail.com
– la sediul Muzeului Național al Literaturii Române Iași, din strada Vasile Pogor, nr. 4, cod poștal 700110.
Termenul limită de depunere a ofertelor: 07.12.2020, ora 12.00.
Detalii suplimentare se pot obține la tel. 0232-410340, 0232-213210 sau de la persoana de contact, ing. Marcel Buzea, tel. mobil 0744635698.