Nr. 2174/ 19.06.2019
Anunț de intenție achiziție directă
Muzeul Național al Literaturii Române Iași intenționează să achiziționeze din catalogul din SEAP, conform Legii 98/ 2016, un program legislativ cu baze de date actualizate la zi, care să îndeplinească următoarele condiții minimale:
– Să deservească minim 5 utilizatori prin rețeaua de calculatoare internă prin server și unul independent (monopost).
– Remediază orice problemă apărută în funcționarea programului și a bazelor de date.
– Remediază orice problemă de acces la bazele de date.
– Asigură actualizarea zilnică a bazelor de date, gratuită în cadrul abonamentului.
Ofertele se vor depune în catalogul din SEAP sau, conform excepțiilor prevăzute de Legea 98/ 2016, prin:
– fax la numărul 0232/213210;
– e-mail: muzeul.literaturii@gmail.com
– la sediul Muzeului Național al Literaturii Romane Iași, din strada Vasile Pogor, nr. 4, cod poștal 700110.
Termenul limită de depunere a ofertelor: 21.06.2019, ora 10.00.
Detalii suplimentare se pot obține de la persoana de contact, ing. Marcel Buzea, tel. mobil 0744 635698 și din caietul de sarcini.