Nr. 2564/ 03.06.2022
Anunț de intenție achiziție directă
Muzeul Național al Literaturii Române Iași intenționează să achiziționeze din catalogul din SEAP, conform Legii 98/ 2016, Produse de panificaţie pentru masă voluntari, cod CPV 15810000-9, în perioada 10-12 iunie 2022 (3 zile, pentru 20 persoane). Livrarea se va face în Dumbrava Minunată de la Muzeul „Mihail Sadoveanu”, la ora 14:00 și va consta într-un sandviș + alt tip gustare, conform comenzilor.
Ofertele se vor depune în catalogul din SEAP sau, conform excepțiilor prevăzute de Legea 98/ 2016, prin:
– fax la numărul 0232/213210;
– e-mail: muzeul.literaturii@gmail.com
– la sediul Muzeului Național al Literaturii Romane Iași, din strada Vasile Alecsandri, nr. 6, cod poștal 700054.
Termenul limită de depunere a ofertelor: 08.06.2022, ora 12.00.
Detalii suplimentare se pot obține de la persoana de contact, ing. Marcel Buzea, tel. mobil 0744 635698 și din solicitări.