Nr. 531/ 09.02.2022
Anunț de intenție achiziție directă
Muzeul Național al Literaturii Române Iași intenționează să achiziționeze din catalogul de produse din SEAP, conform Legii 98/ 2016, perdele și draperii pentru Muzeul „Vasile Pogor” – Casa Junimii, Cod CPV 39515000-5, astfel:
Perdea cu rejansă pentru geam mic culoare alb unt, cu montaj, dimensiuni: L= 4,5 m, H= 2,95 m buc 1
Perdea cu rejansă pentru geam mic culoare alb unt, cu montaj, dimensiuni: L= 9 m, H=3,66m buc 1
Draperie nedublată cu rejansă, uni, cu 2 canafi, cu montaj inclus, dimensiuni 2 x 2,80 m, H= 2,95 m buc 1
Draperie nedublată cu rejansă, uni, cu 2 canafi, cu montaj inclus, dimensiuni 2x 2,80 m , H= 3,30 m buc 1
Ofertele se vor depune în catalogul din SEAP sau, conform excepțiilor prevăzute de Legea 98/ 2016, prin:
– fax la numărul 0232/213210;
– e-mail: muzeul.literaturii@gmail.com
– la sediul Muzeului Național al Literaturii Romane Iași, din strada Vasile Alecsandri, nr. 6, cod poștal 700054.
Termenul limită de depunere a ofertelor: 14.02.2022, ora 12.00.
Detalii suplimentare se pot obține de la persoana de contact, ing. Marcel Buzea, tel. mobil 0744 635698 și din solicitări.