Nr. 6064/ 06.12.2021
Anunț de intenție achiziție directă
Muzeul Național al Literaturii Române Iași intenționează să achiziționeze din catalogul de produse din SEAP, conform Legii 98/ 2016, Panouri esență tare pentru suporți expunere, Cod CPV 44170000-2, tăiate în plăci la diverse dimensiuni, pentru confecționarea a 8 buc suporți expunere obiecte din expoziția permanentă a Muzeului ,,V. Pogor” – Casa Junimii (sălile de arheologie) din care 4 buc. 40/40/75 cm și 4 buc. 40/40/105 cm.
Ofertele se vor depune în catalogul din SEAP sau, conform excepțiilor prevăzute de Legea 98/ 2016, prin:
– fax la numărul 0232/213210;
– e-mail: muzeul.literaturii@gmail.com
– la sediul Muzeului Național al Literaturii Romane Iași, din strada Vasile Alecsandri, nr. 6, cod poștal 700054.
Termenul limită de depunere a ofertelor: 09.12.2021, ora 11.00.
Detalii suplimentare se pot obține de la persoana de contact, ing. Marcel Buzea, tel. mobil 0744 635698 și din solicitare.