Nr. 1670/ 20.05.2019
Anunț de intenție achiziție directă

Muzeul Național al Literaturii Române Iași intenționează să achiziționeze, din catalogul de produse din SEAP, conform Legii 98/ 2016, materiale publicitare, cod CPV 22462000-6.
Materialele sunt necesare pentru promovarea evenimentului „Șotron. Festivalul copilăriei”, ediția a VI-a, va avea loc în perioada 7-9 iunie 2019.

Ofertele se vor depune în catalogul de produse din SEAP, sau, conform excepțiilor prevăzute de Legea 98/ 2016, prin:
– fax la numărul 0232/213210;
– e-mail: muzeul.literaturii@gmail.com
– la sediul Muzeului Național al Literaturii Romane Iași, din strada Vasile Pogor, nr. 4, cod poștal 700110.
Termenul limită de depunere a ofertelor: 22.05.2019, ora 10.00.
Detalii suplimentare se pot obține de la persoana de contact, ing. Marcel Buzea, tel. mobil 0744 635698și din caietul de sarcini.