Nr. 2588/ 16.07.2019
Anunț de intenție achiziție
Muzeul Național al Literaturii Române Iași intenționează să achiziționeze prin procedura simplificată materiale publicitare pentru desfășurarea FILIT 2019, cod CPV 22462000-6.
În acest sens a depus pe SEAP documentația de atribuire nr. DF1055664 și Anunț de participare simplificat nr. SCN1048284/ 15.07.2019, Cod CPV: 22462000-6.
Termenul limită de depunere a ofertelor: 25.07.2019, ora 15.00.