Nr. 1667/ 08.05.2020

Anunț de intenție achiziție directă

Muzeul Național al Literaturii Române Iași intenționează să achiziționeze, din catalogul de produse din SEAP, conform Legii 98/ 2016, 30 licențe informatice antivirus, cod CPV 48761000-0, pentru 30 computere cu următoarele caracteristici minimale:
Protecție împotriva atacurilor din rețea, protecție multistratificată pentru endpoint-uri, securitate bazată pe web – nu necesită hardware, protecție integrată cu Endpoint Risk Management, inteligența artificială și învățarea automată perfecționate de-a lungul anilor, cloud de informații de securitate, monitorizarea avansată a comportamentului aplicațiilor, antivirus și antimalware, consultant căutare și filtrare web, controlul accesului utilizatorului la internet și anumite aplicații, administrarea carantinei la distanță și la nivel local, control în timp real al utilizatorilor aflați la distanță (consolă cloud), politici de securitate și grupuri de calculatoare imbricate, moduri de utilizator privilegiat și utilizator restricționat, pentru 2 ani.
Termenul limită de postare a ofertelor: 11.05.2020, ora 10.00.
Detalii suplimentare se pot obține de la persoana de contact, ing. Marcel Buzea, tel. mobil 0744 635698.