Nr. 3673/ 30.10.2020
Anunț de intenție achiziție directă
Muzeul Național al Literaturii Române Iași intenționează să achiziționeze, din catalogul de produse din SEAP, conform Legii 98/ 2016, 12 mc Lemn de foc de esență tare, cod CPV 03413000-8.
Lemnul de esență tare trebuie să fie tăiat și despicat la dimensiunile necesare pentru arderea în sobe de teracotă.
Livrarea se va face fără costuri suplimentare, astfel: 5 mc la Muzeul Negruzzi din sat Hermeziu, comuna Trifești, jud. Iași și 7 mc la Muzeul V. Alecsandri din Mircești.
Toate caracteristicile sunt minimale.
Ofertele se vor depune în catalogul de produse din SEAP, sau, conform excepțiilor prevăzute de Legea 98/ 2016, prin:
– fax la numărul 0232/213210;
– e-mail: muzeul.literaturii@gmail.com
– la sediul Muzeului Național al Literaturii Romane Iași, din strada Vasile Pogor, nr. 4, cod poștal 700110.
Termenul limită de depunere a ofertelor: 03.11.2020, ora 10.00.
Detalii suplimentare se pot obține de la persoana de contact, ing. Marcel Buzea, tel. mobil 0744 635698.